Tesco

MANAŽER SMĚNY V TRÉNINKU (HM Karlovy Vary /Sokolov )

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Tesco Stores ČR a.s., IČO: 45308314, Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10 a její partnerské společnosti, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Partnerské společnosti:
Tesco Franchise Stores ČR s.r.o., se sídlem: Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 04621611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250934
Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČO: 45308314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377
TESCO STORES SR, a.s., se sídlem Kamenné Namestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31321828, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 366/B
Tesco Polska Sp. z o.o., se sídlem Ul. Kapelanka 56, 30-347 Krakow, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem pro Kraków-Śródmieście v Krakově pod číslem 0000016108, identifikační číslo daňového poplatníka: 0000016108
TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK Zrt., se sídlem Kinizsi út. 1-3., H-2040 Budaors, Maďarsko, IČO: 13-10-040628, , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Budapešti
Tesco Stores Limited, se sídlem Tesco House, Shire Park, Kestrel Way, Welwyn Garden City, Velká Británie, AL7 1GA, číslo společnosti: 00519500

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Zde připojte svůj životopis, příp. jiné dokumenty v elektronické podobě.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.

Nabídka brigád