Tesco

Vzdělávání a rozvoj

Úspěch společnosti Tesco závisí především na úspěšnosti a motivovanosti našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu se o ně velmi dobře staráme a nabízíme jim široké spektrum školení, tréninků a rozvojových programů, které jim pomáhají k profesnímu i osobnímu rozvoji.

Nabízená školení pomáhají rozvíjet tzv. „měkké dovednosti“ (např. argumentační dovednosti, prezentační dovednosti apod.) i tzv. „tvrdé dovednosti“ (např. systémová školení). Maximálně podporujeme také vzájemné sdílení a předávání si znalostí mezi kolegy navzájem.

Nabídka brigád

Virtuální prohlídka