Tesco

Práce, která vám dá víc

Naši společnost utvářejí naši zaměstnanci.

Více než 68 000 kolegů ve Střední Evropě každý den svojí prací zlepšuje den našim zákazníkům. Tesco je místem, kde spolu dobře vycházíme, a to může znamenat různé věci.

1. MÍSTO, KDE SI ZVOLÍM, JAK PRACUJI

Pro některé z nás to znamená flexibilitu a rovnováhu soukromého a pracovního života. Oblíbeným řešením je flexibilní pracovní doba, kdy si pracovní rozvrh uzpůsobujeme našim dalším aktivitám, například studiu, koníčkům nebo péči o děti či prarodiče.

V obchodních jednotkách si směny domlouváte se svým nadřízeným dle potřeb a brigádníci si plánují směny z pohodlí domova přes naší aplikaci eShift.

V naší centrální kanceláři podporujeme pravidelný Home Office.

2. MÍSTO, KDE MOHU ROZVÍJET SVÉ SCHOPNOSTI

Nejčastěji to chápeme jako získávání nových zkušeností a rozvoj schopností a nadání. Ať už se jedná o znalosti, které získáme v práci, od kolegů nebo prostřednictvím naší nabídky školení. Zkušenosti můžeme získávat napříč různými odděleními, od centrály až po obchody. Pro některé z nás je Tesco příležitost k rozvoji své kariéry bez ohledu na dosažené vzdělání a jak maximálně využít svůj potenciál.

3. MÍSTO, KDE JSEM SOUČÁSTÍ SKVĚLÉHO TÝMU

Vycházet spolu znamená i dobrou spolupráci v týmu, sdílení úspěchů, budování vztahů, vyhledávání nových přátel a vzájemnou podporu. Společně dosahujeme lepších výsledků a naše vzájemné odlišnosti jsou nejsilnějším pilířem při spolupráci. K podporujícímu týmu patří bezesporu také empatický manažer, kterému lze důvěřovat a který má porozumění pro věci, které osobně považujeme za důležité – pocit respektu, docenění a motivace.

Naše podnikání se vyvíjí, aby odpovídalo novým potřebám a očekávání našich zákazníků, a vyvíjíme se i my, abychom vyšli vstříc potřebám našich kolegů. Chceme, aby se u nás každý cítil sám sebou a využil svůj potenciál.

PROTOŽE KDYŽ SE DAŘÍ NAŠIM KOLEGŮM, PŘENÁŠEJÍ RADOST NA NAŠE ZÁKAZNÍKY, A TÍM DAŘÍ SE I NAŠÍ SPOLEČNOSTI.