Tesco

Výběrové řízení

Pokud vás zaujala některá z aktuálně volných pozic a zaslali jste nám svůj životopis, čeká vás výběrové řízení, které probíhá zpravidla ve dvou kolech.

Po prvotním výběru ze všech životopisů oslovíme ty kandidáty, kteří nejlépe splnili naše požadavky vzhledem ke zvolené pozici. Hodnotíme nejen dovednosti a zkušenosti kandidátů, ale také osobnostní předpoklady. A to proto, aby kandidát byl vhodný nejen pro zvolenou pozici, ale aby mu dobře vyhovovala také firemní kultura naší společnosti. V rámci prvního kola se uchazeči setkají se specialistou personálního oddělení, který s nimi vede zhruba 30 – 60 minutový rozhovor. Při setkání se vzájemně představíme a lépe zmapujeme, zda bychom si společně rozuměli po profesní stránce.

 

V případě, že kandidát uspěje v prvním kole, je pozván do kola druhého. Při něm se již uchazeč setká s manažerem oddělení, pod kterého vybraná pozice spadá. V rámci tohoto setkání má uchazeč možnost dozvědět se podrobnosti o vybrané pozici a zeptat se na vše, co ho v této souvislosti zajímá.

 

U některých pozic probíhá druhé kolo výběrového řízení formou takzvaného Assessment centre. Jedná se o skupinové výběrové řízení, které trvá většinou půl dne až jeden den. Skupina uchazečů v průběhu této doby řeší případové studie a modelové situace, které mohou běžně nastat v reálném životě. Součástí assessment centre mohou být i jazykové, psychodiagnostické či znalostní testy.

Nabídka brigád

Virtuální prohlídka